מד pH P50 Pro

350.00

 מודד את רמת החומציות  pH וטמפרטורה